Het zomerseizoen van 2024 is geopend!

Reglement

Het reglement voor Tennis Academy Ramackers

1. Een trainingsuur duurt 50 minuten en een anderhalf trainingsuur duurt 75 minuten. 

2. De tijd of aantal trainingen kan afhankelijk zijn van de groepsgrote. Bijvoorbeeld een groep bestaat uit 3 personen terwijl men zich heeft opgegeven voor groep van 4 personen. Dan word er van te voren de volgende opties besproken: Of men betaalt het cursusgeld voor 3 personen of curus bestaat uit 3/4 van het aantal lessen ( 12 ipv 16 zomerlessen) of de duur van de training word ingekort naar 45 minuten. 

 

3. Een zomercursus beslaat steeds 16 weken. (16 trainingen)

 

4. U kunt niet eerder dan na inschrijving bij tennisschool ingedeeld worden in een trainingsgroep (of privé training) 

 

5. Betaling: Binnen een week na aanvang van iedere cursus ontvangt u een rekening via email en een tikkie met de kosten van betreffende cursus. Deze binnen 7 dagen overmaken.

Betalingstermijnen zijn persoonlijk bespreekbaar.

Bij achterstallige betaling (2 weken na aanvang van de cursus nog geen betaling binnen) heeft de tennisschool het recht om een cursist te weigeren in de training. Men is dan nog steeds verplicht de betaling van het cursusgeld te voldoen.

 

6. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd en er zal geen terugbetaling plaatvinden bij tussentijds uitstappen.

In geval van blessures, ziekte, verhuizing, kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.

 

7. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen. (Verplichte vrije dagen in Nederland)

Tijdens schoolvakanties is het in onderling overleg mogelijk om evt. seniorentrainingen te plannen. 

 

8.Voor trainingen die voor aanvang gecanceld worden vanwege onbespeelbare banen of ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste training in de cursus die daardoor uitvalt niet wordt ingehaald, de tweede training die uitvalt om dezelfde reden wordt wel ingehaald.

Voor de derde en vierde les geldt dezelfde regel.

Maximaal worden twee trainingen ingehaald per cursus. (16 trainingen)

Een aangevangen onderbroken les wordt gezien als gegeven training. Dit geld voor zowel groep als privé training.

De trainer bepaald of een training kan doorgaan in verband met weersomstandigheden of de toestand waarin de tennisbaan zich bevindt.

De trainer zal via whatsapp trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.

Privélessen (één of twee personen) worden altijd ingehaald mits het een onderbroken training is.

 

9Het missen van lessen door eigen toedoen (ziek zijn, feestjes, tussentijdse vakanties, andere bezigheden) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je eigen trainer via de groep whatsapp wanneer je een les door omstandigheden niet kunt volgen bijv. ziek, werk of andere dringende redenen.

Bij een ruim van tevoren afmelding in verband met werk of een andere dringende reden kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in een andere trainingsgroep. Een garantie is dit niet. Zelf ruilen met een cursist uit een andere groep is onder vermelding toegestaan.

 

10. Indien een training uitvalt door ziek/afwezigheid van de trainer wordt deze training ingehaald. De trainer kan ook vervangen worden door een andere trainer (tijdelijk). Bij langdurige ziekte van een trainer wordt gezocht naar een vervangende train(st)er.

Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken. 

 

11.Tennis Academy Ramackers is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen / blessure en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.

 

12Bij het invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining na de inschrijfdatum is men afhankelijk van de nog evt. vrije plekken in groepen en dagen.

 

13Invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining wil zeggen dat u akkoord gaat met dit lesreglement en de financiële consequenties daarvan.

 

14. In alle gevallen van nemen van tennistraining dient u lid te zijn van de desbetreffende tennisvereniging.  

 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tennisschool.

 
Heb je interesse om eens een keer mee te komen trainen? Of wil je je inschrijven voor het huidige tennisseizoen? 

Reglement per 1 april 2024


 1. Een lesuur duurt 50 minuten. Anderhalf lesuur duurt 75 minuten. Mocht de groepgrote kleiner zijn dan waar men zich voor heeft aangemeld dan word de tijd of de aantal weken van de cursus aangepast. Bijvoorbeeld opgegeven voor 4 personen een zomercursus van 16 weken en er zijn maar 3 personen van zelfde niveau dan heeft men 45 min les ipv een uur of 12 weken ipv 16 weken. Dit word voor aanvang cursus terug gekoppeld naar de ouder/verzorger/cursist.
 2. Een tennis zomercursus beslaat steeds 16 weken. (16 trainingen)

en voor een winterseizoen indoortennis cursus is er een lesperiode van 20 weken en outdoor 19 weken.

 1. U kunt niet eerder dan na inschrijving via onze site www.tennisacademyramackers.nl ingedeeld worden in een trainingsgroep. ( of privé training ) 
 2. Betaling: Binnen een week na aanvang van iedere cursus ontvangt u een rekening via email en/of tikkie met de kosten van betreffende cursus.

Deze binnen 7 dagen overmaken. 

Betalingstermijnen zijn bespreekbaar.

Bij achterstallige betaling ( 4 weken na aanvang van de cursus nog geen betaling ) heeft de school het recht om een cursist te weigeren in de training. men is dan nog steeds verplicht de betaling van het cursusgeld te voldoen.

Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd.

In geval van blessures, ziekte, verhuizing, kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.

 1. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen. (Verplichte vrije dagen in Nederland)

Tijdens schoolvakanties is het mogelijk trainingen in overleg in te plannen. 

 1. Voor trainingen die voor aanvang gecanceld worden vanwege onbespeelbare banen of ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste training in de cursus die daardoor uitvalt niet wordt ingehaald, de tweede training die uitvalt om dezelfde reden wordt wel ingehaald.

Voor de derde en vierde les geldt dezelfde regel.

Een aangevangen onderbroken les wordt gezien als gegeven training.

Maximaal worden twee trainingen ingehaald per cursus. ( van 16 trainingen zomer)

De trainer bepaald of een training kan doorgaan in verband met weersomstandigheden of de toestand waarin de tennisbaan zich bevindt.

De trainer zal via whats-app of e-mail, trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.

Privélessen ( één of twee personen ) worden altijd ingehaald.

 1. Voor trainingen die uitvallen door een door de regering  opgelegde lock-down als gevolg van corona geldt dat de cursus wordt voortgezet. De lessen die niet konden plaatsvinden tijdens de lock-down vorden voor de helft ingehaald.
 2. Tussentijds tijdens de lock-down georganiseerde en gevolgde trainingen worden opgeteld bij de reeds gevolgde trainingen.

  Als er door derden (overheid, bestuur) wordt bepaald dat er geen les gegeven kan/mag worden of het park niet open mag, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats, 

  De cursist moet zich op het tennispark houden aan de opgestelde regels omtrent Covid-19 bepaalddoor her RIVM, de KNLTB of bestuur van de tennisclub.

 3. Het missen van lessen door eigen toedoen ( ziek zijn, feestjes, tussentijdse vakanties, andere bezigheden ) is voor eigen rekening.

  Meld je altijd af bij je eigen trainer via de groep whatsapp wanneer je een les door omstandigheden niet kunt volgen bijv. ziek, werk of andere dringende redenen

  Bij een ruim van tevoren afmelding in verband met werk of een andere dringende reden kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in een andere trainingsgroep. Een garantie is dit niet. Zelf ruilen met een cursist uit een andere groep is onder vermelding  toegestaan. 

 1. Indien een training uitvalt door ziek / afwezigheid van de trainer wordt deze training ingehaald. De trainer kan ook vervangen worden door een andere trainer ( tijdelijk ) Bij langdurige ziekte van een trainer wordt gezocht naar een vervangende train(st)er. 

  Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken.Tennis Academy Ramackers is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.

 2. Tennis Academy Ramackers is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeienden
 3. schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken. De school heeft een bedrijfsongevallenverzekering.

 4. Na het invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining na de uiterste inschijfdatum via onze site www.tennisAcademyRamackers.nl is men afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment nog.
 5. Invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining via onze site www.tennisAcademyRamackers.nl wil zeggen dat u akkoord gaat met dit lesreglement en de financiële consequenties daarvan. 

 1. Na het invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining na de uiterste inschijfdatum via onze site www.tennisAcademyRamackers.nl is men afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment nog.
 2. Invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining via onze site www.tennisAcademyRamackers
 3. In alle gevallen van nemen van tennistraining dient u lid te zijn van T.C.Bakkerbosch.
 4. In alle gevallen van nemen van tennistraining dient u lid te zijn van T.C.Bakkerbosch.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de school.