Het winterseizoen van 2023 / 2024 is geopend!

Reglement

Het reglement voor Tennis Academy Ramackers

Reglement per 1 april 2022

 1. Een lesuur duurt 50 minuten. Anderhalf lesuur duurt 75 minuten.
 2. Een tennis cursus beslaat steeds 16 weken. ( 16 trainingen )

en voor een winterseizoen indoortennis cursus is er een lesperiode van 20 weken en outdoor 19 weken..

 1. U kunt niet eerder dan na inschrijving via onze site www.tennisacademyramackers.nl ingedeeld worden in een trainingsgroep ( of privé training ) 
 2. Betaling: Binnen een week na aanvang van iedere cursus ontvangt u een rekening via email en/of tikkie met de kosten van betreffende cursus.

Deze binnen 7 dagen overmaken. 

Betalingstermijnen zijn bespreekbaar.

Bij achterstallige betaling ( 4 weken na aanvang van de cursus nog geen betaling ) heeft de school het recht om een cursist te weigeren in de training. men is dan nog steeds verplicht de betaling van het cursusgeld te voldoen.

Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd.

In geval van blessures, ziekte, verhuizing, kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.

 1. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen. (Verplichte vrije dagen in Nederland)

Tijdens schoolvakanties is het mogelijk trainingen in overleg te geven. 

 1. Voor trainingen die voor aanvang gecanceld worden vanwege onbespeelbare banen of ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste training in de cursus die daardoor uitvalt niet wordt ingehaald, de tweede training die uitvalt om dezelfde reden wordt wel ingehaald.

Voor de derde en vierde les geldt dezelfde regel.

Een aangevangen onderbroken les wordt gezien als gegeven training.

Maximaal worden twee trainingen ingehaald per cursus. ( van 16 trainingen )

De trainer bepaald of een training kan doorgaan in verband met weersomstandigheden of de toestand waarin de tennisbaan zich bevindt.

De trainer zal via whats-app of e-mail, trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.

Privélessen ( één of twee personen ) worden altijd ingehaald.

 1. Voor trainingen die uitvallen door een door de regering  opgelegde lock-down als gevolg van corona geldt dat de cursus wordt voortgezet. De lessen die niet konden plaatsvinden tijdens de lock-down vorden voor de helft ingehaald.

Tussentijds tijdens de lock-down georganiseerde en gevolgde trainingen worden opgeteld bij de reeds gevolgde trainingen.

Als er door derden (overheid, bestuur) wordt bepaald dat er geen les gegeven kan/mag worden of het park niet open mag, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats, 

De cursist moet zich op het tennispark houden aan de opgestelde regels omtrent Covid-19 bepaalddoor her RIVM, de KNLTB of bestuur van de tennisclub.

Het missen van lessen door eigen toedoen ( ziek zijn, feestjes, tussentijdse vakanties, andere bezigheden ) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je eigen trainer via de groep whatsapp wanneer je een les door omstandigheden niet kunt volgen bijv. ziek, werk of andere dringende redenen

Bij een ruim van tevoren afmelding in verband met werk of een andere dringende reden kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in een andere trainingsgroep. Een garantie is dit niet. Zelf ruilen met een cursist uit een andere groep is onder vermelding  toegestaan. 

 1. Indien een training uitvalt door ziek / afwezigheid van de trainer wordt deze training ingehaald. De trainer kan ook vervangen worden door een andere trainer ( tijdelijk ) Bij langdurige ziekte van een trainer wordt gezocht naar een vervangende train(st)er. 

Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken. 

 1. Tennis Academy Ramackers is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.

De school heeft een bedrijfsongevallenverzekering.

 

  1. Invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining via onze site www.tennisAcademyRamackers.nl wil zeggen dat u akkoord gaat met dit lesreglement en de financiële consequenties daarvan.

De school heeft een bedrijfsongevallenverzekering.

  1. In alle gevallen van nemen van tennistraining dient u lid te zijn van T.C.Bakkerbosch

   1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de school.

Heb je interesse om eens een keer mee te komen trainen? Of wil je je inschrijven voor het huidige tennisseizoen?